top of page

PROCEDURA HIGIENICZNA MLG (MECZE i TRENINGI):

 

 1. Każdy z rodziców deklaruje na piśmie /przy okazji złożenia deklaracji członkowskiej/, iż u dziecka brak objawów choroby oraz, że nie miało kontaktu z osobą z objawami chorobowymi na 14 dni przed złożeniem deklaracji. Jednocześnie rodzic deklaruje, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych niezwłocznie powiadomi o tym fakcie trenera prowadzącego lub klub.

 2. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły przyprowadzając dziecko ani też nie mogą przebywać na jej terenie w trakcie trwania treningów.

 3. Zawodnicy klubu wchodzą na teren obiektu bocznymi drzwiami (od strony boiska szkolnego), aby uniknąć przemieszczania się po całej szkole.

 4. Wszyscy biorący udział w treningach/meczach, tj. Trenerzy, sędziowie, zawodnicy, organizator, pracownicy wchodzący na salę dezynfekują ręce.

 5. Piłki są dezynfekowane przez trenerów bezpośrednio przed i po meczu/treningu.

 6. Stolik, krzesła oraz sprzęt stanowiący wyposażenie meczowe będzie dezynfekowany podczas jego rozstawiania przed meczem oraz podczas jego składania po meczu.

 7. Zawodnicy oraz sędziowie przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu/treningu nie dotykają się rękoma (przybijanie „piątek”).

 8. Wszystkie osoby obsługujące organizację meczu (opieka medyczna, sędziowie stolikowi, organizator etc.) obowiązkowo zasłaniają nos i usta.

 9. Zawodnicy po zakończonym meczu/treningu dezynfekują ręce.

 10. Zawodnicy wychodzący z szatni do wyjścia z hali sportowej obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

 11. Przy organizacji meczów ligowych klub stosuje się do wszystkich zaleceń wydanych przez Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki - w tym zakaz wprowadzania publiczności.

 12. Klub jest w stałym kontakcie z Dyrekcją szkoły, aby zapewnić odpowiedni nadzór nad sytuacją epidemiczną na terenie placówki w trakcie trwania treningów i ewentualnie wprowadzić dalsze obostrzenia.

Trzymajcie się zdrowo!

bottom of page