KLUBY PARTNERSKIE

MŁODE LWY GDAŃSK

ZASADY WSPÓŁPRACY Z KLUBAMI PARTNERSKIMI

Współpraca z De La Salle Gdańsk dotyczy sfery szkoleniowej, a w szczególności wspólnego, spójnego programu szkolenia mającego na celu zapewnienie jak najbardziej efektywnego szkolenia młodych sportowców, którzy w przyszłości stanowić mają o sile utytułowanych zespołów seniorskich.

UKS De La Salle

Gdańsk

Strona WWW

Współpraca z klubem Basket Regnum Bydgoszcz ma na celu wzajemne wspieranie w uzyskiwaniu możliwości rozwoju poprzez grę w meczach oraz turniejach kontrolnych. 

UKS Basket Regnum

Bydgoszcz

Strona WWW

Copyright by MLG 2012. All rights reserved