top of page

Szanowni Państwo,

wielkimi krokami zbliża się sezon ligowy 2022/2023. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram treningów, które rozpoczynają się z dniem 5. września (o przypisaniu dziecka do konkretnej grupy poinformują Państwa trenerzy zespołów). Treningi motoryczne zaczynają się od 15. września.

 

 

Po 19. września ukazać się też powinien terminarz ligowy, a do końca października informacje dot. zgrupowania zimowego, które odbędzie się w drugim tygodniu ferii - szczegóły dot. obozu w zakładce Zima 2023 >>>

Tradycyjnie jak co roku, z uwagi na uruchomione już zgłoszenia do rozgrywek ligowych POZKosz/PZKosz prosimy Państwa o przesłanie - nie później niż do końca sierpnia - skanu (na adres mlodelwy@mlodelwy.pl) wypełnionego i podpisanego zobowiązania do reprezentowania naszych barw oraz deklaracji klubowej (poniżej druki do pobrania). Dokumenty te są podstawą do zgłoszenia Pastwa dziecka/dzieci do udziału w rozgrywkach ligowych oraz dopuszczenia do udziału w treningach. 

 

Jednocześnie informujemy, iż po 5 latach braku zmian w wysokości składek, od września z uwagi na rosnące koszty utrzymania klubu, jesteśmy zmuszeni do podwyższenia kwoty miesięcznej opłaty za treningi, która wynosić będzie odpowiednio:

- 180,00 zł. za jedno dziecko trenujące w klubie,

- 270,00 zł. za dwójkę i więcej dzieci trenujących w klubie.

Termin wpłaty składek tradycyjnie mija 15. dnia każdego miesiąca, którego składka dotyczy. Składka jest niezmienna i obowiązuje w każdym z dziesięciu miesięcy sezonu, tj. od września do czerwca. W przypadku chęci wniesienia opłaty jednorazowo za cały sezon opłata wynosi odpowiednio 1650 zł. za jedno dziecko i 2500 zł. za dwójkę i więcej dzieci. 

W przypadku chęci przesunięcia terminu wnoszenia składki za danym miesiąc na późniejszy lub w trudnych sytuacjach materialnych prosimy o kontakt mailowy: dawidroguski@mlodelwy.pl lub telefoniczny: +48 503 793 157.

Na koniec przypominamy, iż warunkiem udziału w treningach / meczach / obozach jest posiadanie ważnych badań lekarskich o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wydanych przez uprawnionego lekarza.

Dziękujemy i pozdrawiamy,

Młode Lwy Gdańsk

harmonogram (5).png
bottom of page