top of page

Szanowni Państwo,

Na wstępie chcieliśmy bardzo Państwu podziękować, że wybrali Państwo nasz klub, a Państwa dzieci są częścią naszego Lwiego Stada i możemy dbać o ich #proces rozwoju sportowego i nie tylko. Jest nam niezmiernie miło.

Ze swojej strony, poza stworzeniem przestrzeni do jak najbardziej efektywnego szkolenia poszczególnych grup wiekowych wprowadziliśmy w ostatnim czasie kilka wysokich standardów cechujących nasz klub i mających na celu optymalizację programu szkolenia dzieci w wieku do lat 15, takich m.in. jak:

 • dwóch trenerów na treningach grupowych,

 • trener przygotowania motoryczno-siłowego, z którym zajęcia raz w tygodniu mają grupy A – C,

 • fizjoterapeuta, który jest u nas obecny raz w tygodniu przez 3,5 godziny i poza bieżącymi zabiegami dla zawodników tego wymagających przeprowadza proste badania mające na celu wychwycenie ewentualnych wad postaw etc., abyście Państwo na wypadek takiej sytuacji mogli zostać wyposażeni w wiedzę, która pozwoli zadbać o zdrowie naszych Lwów. Co do zasady, fizjoterapeuta pracuje z grupami ligowymi, ale w przypadku urazów naszych zawodników także z grupy naborowej prosimy o zgłaszanie takich sytuacji w celu ustalenia wizyty dziecka u fizjoterapeuty,

 • od dwóch lat umożliwiamy naszym wyróżniającym się zawodnikom z kategorii U15 dodatkowych treningów i meczów w kategorii U17 (w barwach dwóch pomorskich klubów) w celu jeszcze lepszego rozwoju sportowego,

 • pokrywanie kosztów zakupu strojów meczowych przez klub,

 • pokrywanie kosztów transportu na mecze ligowe wyjazdowe (powyżej 60 km),

 • stworzenie od roku 2015 Małej Ligi 3x3 dla zawodników w wieku do lat 11.

 

Jesteście Państwo bardzo dużą częścią naszego #procesu w szkoleniu oraz wychowaniu w duchu sportu naszej lwiej społeczności, stąd mamy dla Państwa kilka informacji, próśb i zasad, z którymi bardzo prosimy się zapoznać:

 

TRENINGI:

 1. Treningi odbywają się bez udziału rodziców. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że trening ma być czasem wyłącznie dla trenerów i zawodników. Dzieci mają być skupione na interakcji z trenerem. Obecność rodzica często to burzy, gdyż dzieci (co naturalne) szukają aprobaty rodziców po udanych ćwiczeniach bądź obserwują reakcję po tych mniej udanych. Te 60-90 minut zajęć przeznaczonych jest z tego względu wyłącznie dla dzieci i trenerów. Zapraszamy państwa na mecze naszych zespołów, a także - dwa razy do roku (w okolicy Świąt Bożego Narodzenia i zakończenia sezonu) zaprosimy Państwa do wspólnego treningu, który będzie polegał tradycyjnie już na wspólnym meczu dzieci vs rodzice. Dla chętnych rodziców podczas takich wspólnych treningów planujemy także kontynuować tradycję konkursu rzutów wolnych, aby po pierwsze mogli Państwo przekonać się, że rzuty oddawane przez dzieci wcale nie są takie proste do skutecznego wykonania, a po drugie konkursy te są często wieńczone nagrodami dla zwycięzców.

 2. Głównym celem naszych zajęć jest frekwencja. Zajęcia skonstruowane są w taki sposób (spirali ćwiczonych umiejętności), że udział dziecka w zajęciach jest bardzo ważny. Chcemy też budować u dzieci poczucie odpowiedzialności (za siebie, ale i kolegów) oraz bycia konsekwentnym w realizacji swoich postanowień (w tym przypadku chęci trenowania koszykówki).

 3. Dzieci treningi mają lubić. Nie zmuszajmy. W przypadku zaobserwowania obniżonej chęci do udziału w zajęciach, prosimy o zgłoszenie nam takich sytuacji. Spróbujemy Państwa wesprzeć i porozmawiać z dzieckiem, aby je zmotywować. W przypadku, gdy niechęć będzie się pogłębiać prosimy o rozmowę – być może wyjściem będzie zmiana dyscypliny, bądź chwilowa przerwa, po której nie raz już wracały siły i chęci u dzieci, które wznawiały treningi w naszym klubie.

 4. Prosimy pamiętać, ze nasza Szkoła Koszykówki się mocno rozrosła i mimo, że każdego roku treningi w naszym klubie kończą chłopcy najstarszego rocznika, jest w niej obecnie blisko 130 dzieci. Grupy treningowe dla poszczególnych roczników dla efektywności zajęć muszą być ograniczone do opracowanych przez nasz sztab liczb. Z tego też względu, w maju każdego roku przeprowadzamy testy sprawnościowe jak i umiejętności koszykarskich dla dzieci kończących kategorię wiekową U12, których wyniki w połączeniu z frekwencją na treningach i obserwacją całosezonową dzieci przez trenerów (podczas treningów i meczów) służą pierwszej w naszym klubie selekcji. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane przez trenerów do kategorii U13 zostaniecie Państwo o tym osobiście poinformowani wraz z podaniem przyczyn.

 5. Badania Sportowe. Przypominamy, że istnieje obowiązek aby dzieci uprawiające sport miały aktualne badania wydane przez orzecznika sportowego      (od niedawna uprawnionymi do wydawania takich zaświadczeń są lekarze POZ). Uczulamy na to, że w deklaracjach członkowskich zobowiązaliście się Państwo do ich przeprowadzenia i dostarczenia do klubu w określonym terminie. Uprzedzamy, że w przypadku braku dostarczenia takiego dokumentu, dziecku może zostać odmówiony udział w treningu do czasu uzupełnienia dokumentacji o wskazane zaświadczenie. Przypominamy też, że o ile Państwa oświadczenie o zdolności dziecka do uprawiania sportu do czasu dostarczenia zaświadczenia od lekarza może umożliwić czasowe treningi w klubie, o tyle dziecko takie na bazie wyłącznie Państwa oświadczenia nie może zostać dopuszczone do udziału w meczu.

 6. Prosimy aby przestrzegać zasady nie przebywania na terenie szkoły podczas treningów. Miejscem do tego dedykowanym przez szkołę jest tzw. Akwarium znajdujące się przy głównym wejściu do szkoły, gdzie w komfortowych warunkach można poczekać na dziecko przebywające na treningu.

 

ROZGRYWKI LIGOWE / TURNIEJE:

Proces szkolenia w naszym klubie wspierany jest także przez udział w rozgrywkach ligowych naszych zespołów i tutaj mamy dla Państwa kilka informacji, próśb/sugestii i wskazówek jakimi się kierujemy:

 1. Wynik meczu drużyny nie jest najważniejszy (w szczególności w kategoriach najmłodszych – do U12 włącznie). Zawodnicy powinni dawać z siebie wszystko, słuchać wskazówek trenerów (i wyłącznie trenerów), wdrażać w warunki meczowe umiejętności nabywane na treningach. Tak też są oceniane przez trenerów i niezależnie od przyjętego podejścia nasz klub wykonując swoją pracę zdobył już 11 medali w rozgrywkach na Pomorzu, a także był notowany w pierwszej dziesiątce zespołów w całej Polsce (9 miejsce w kategorii do lat U15) jak i drugiej dziesiątce zespołów w całej Polsce (11 i 17 miejsce w kategorii do lat 13). To dowód, że te dwa elementy można połączyć, a przegrany mecz to nie jest koniec świata. Jak mawiał pewien mądry trener: Kiedy umiesz rywalizować, uczysz się wygrywać i – co nie mniej ważne, uczysz się przegrywać. Takie podejście daje nam możliwość efektywnego szkolenia zawodników, którzy są cenieni także poza naszym klubem. I tak, w krótkiej historii naszego klub obok medali drużynowych jesteśmy dumni, że aż 7 naszych zawodników zadebiutowało już w rozgrywkach seniorskich szczebla centralnego (w tym jeden w ekstraklasie), 7 zostało powołanych do młodzieżowych reprezentacji Polski, 16 do reprezentacji Pomorza, a ponad 30 zostało zakwalifikowanych do czołowych klubów w Polsce po zakończeniu szkolenia w naszym klubie.

 2. W meczu może wziąć udział maksymalnie 12 zawodników i to wyłącznie trenerzy decydują o tym, kto w danym spotkaniu zostanie powołany do składu. W trakcie meczu także trenerzy decydują o zmianach oraz minutach spędzonych na parkiecie. W razie Państwa pytań dotyczących np. braku powołań lub Państwa zdaniem zbyt małych minut jakie dziecko spędza na parkiecie prosimy o kontakt z trenerami, którzy podadzą powody takich decyzji, powiedzą co należy poprawić aby dziecko miało szanse na więcej. Prosimy o nieocenianie podczas takich rozmów innych dzieci i nie umiejscawianie w hierarchii zawodników swoich dzieci. Te decyzje zostawiamy wyłącznie trenerom, którzy są obiektywni i podejmują decyzję w oparciu o określone kryteria, jak np. frekwencja na treningach, zaangażowanie w treningi, czy posiadane umiejętności.

 3. Pragniemy przypomnieć, że mecze to dla naszych dzieci święto i możliwość sprawdzenia i zaprezentowania tego, czego nauczyły się na treningach. Dlatego też gorąco prosimy: Cieszmy się dniem meczowym, obserwujmy i kibicujmy, ale nie krzyczmy na dzieci, nie dawajmy dzieciom uwag podczas meczu (od tego jest trener), a po meczu (niezależnie od wyniku) nie zamęczajmy dzieci wskazówkami, co zrobić mogły lepiej, ale cieszmy się rozmową po meczu i dajmy mówić dziecku.

 4. Przypominamy też, że sędziowie to często młodzi ludzie, którzy zarabiają niewielkie pieniądze za to, że są arbitrami podczas spotkań ligowych. Popełniają błędy – jak my wszyscy, ale nie robią tego celowo i na pewno nie stronniczo. Mecz często jest dla nich dużym stresem, stąd nasza prośba aby go nie pogłębiać i nie krzyczeć na sędziów po ewentualnych ich pomyłkach.

 5. Bardzo prosimy pamiętać, że koszykówka to gra zespołowa i my jako klub staramy się budować w chłopcach poczucie odpowiedzialności za kolegów i za drużynę. Dlatego też potrzebujemy Państwa wsparcia. W przypadku otrzymanych powołań prosimy o informowanie trenerów poprzez sms zwrotny o tym czy dziecko weźmie udział w meczu/turnieju czy też nie, gdyż brak odpowiedzi i obecności może spowodować że szansy nie dostanie też inny nasz zawodnik, który mógłby zostać powołany w to miejsce.

OPŁATY ZA TRENINGI/OBOZY/TURNIEJE:

 1. Opłaty za treningi. Przypominamy, że zgodnie z informacjami ujętymi w deklaracjach członkowskich, które Państwo podpisywaliście wysokość składki wynosi w każdym z 10 miesięcy sezonu ligowego (wrzesień – czerwiec) niezmiennie 180 zł. W przypadku drugiego dziecka uczęszczającego na nasze zajęcia opłata za to dziecko wynosi 90 zł., a w przypadku każdego następnego dziecka jest ono zwolnione z opłat. Zwolnieniu z opłaty podlega wyłącznie sytuacja, w której dziecko nie było na żadnym treningu w danym miesiącu.

Jednocześnie przypominamy, że terminem płatności składki za danych miesiąc jest jego 15-ty dzień i z uwagi także na nasze zobowiązania finansowe, prosimy o jego dotrzymywanie.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej bądź chcące przesunąć termin płatności na późniejszy, prosimy o kontakt mailowy: mlodelwy@mlodelwy.pl lub telefoniczny: 503-793-157.

 1. Opłaty za obozy. Bardzo prosimy o przemyślane zgłaszanie dzieci na obóz. Zgłoszenie wiąże się z wpłatą zadatku, który w przypadku późniejszej rezygnacji nie podlega zwrotowi, o czym bardzo prosimy pamiętać. Dzieje się tak dlatego, że Państwa zadatki są wpłacane jako pierwsza transza opłaty do właściciela obiektu po deklaracji ilości uczestników, a opłata za udział w obozie szacowana jest właśnie w oparciu o ilość zgłoszonych uczestników.

 2. Opłaty za turnieje. Nasze zespoły uczestniczą w turniejach, których koszt (często tylko częściowy) jest po Państwa stronie, o czym każdorazowo informujemy. Także i w tej sytuacji prosimy o wzięcie pod uwagę, że zgłoszenie dziecka do udziału, a co za tym idzie wniesienie opłaty będzie podlegało zwrotowi tylko wtedy, gdy informacja o rezygnacji będzie przedstawiona odpowiednio wcześniej i w miejsce to uda nam się powołać innego zawodnika. Podobnie jak w przypadku obozów, klub ma obowiązek deklaracji ilości uczestników za których wnosi opłaty, stąd brak możliwości zwrotu opłaty, jeśli nie znajdziemy zastępstwa za zgłoszone, a nieobecne dziecko.

 

CO PO KATEGORII U15?

Nasz klub prowadzi szkolenie do kategorii U15 włącznie, co najczęściej (z wyjątkiem kilku roczników po reformie edukacji) łączy się z zakończeniem nauki w szkole podstawowej.

W takiej sytuacji, po zakończeniu kategorii U15, zawodnik staje się absolwentem naszej Szkoły Koszykówki i – podobnie jak w przypadku wyboru szkoły ponadpodstawowej – chcąc kontynuować przygodę z koszykówką (na co gorąco liczymy) może stanąć do naborów przeprowadzanych przez kluby szkolące młodzież po kategorii U15. W trójmieście takich klubów mamy aż pięć i znajdują się w nich zarówno kluby bardzo liczące się w Polsce, mniej liczące w Polsce gdzie trafiają zawodnicy stawiający na rozwój sportowy jak i klub amatorski, gdzie koszykówką można się bawić hobbystycznie i czerpać z niej nadal radość.

 

Przez proces wyboru będziemy wszystkich tych z Państwa, którzy będą sobie tego życzyli przeprowadzać. Poza ogólnym spotkaniem ze wszystkimi rodzicami dzieci kończących szkolenie w naszym klubie (w okolicach kwietnia/maja), jesteśmy do dyspozycji każdego z Państwa kto będzie miał pytania, wątpliwości czy będzie potrzebował naszej rady, której bazując na naszym doświadczeniu będziemy mogli udzielić. Znając specyfikę danego klubu i znając dziecko łatwiej nam będzie poradzić Państwu, do którego z klubów powinno się zgłosić.

 

I na koniec rzecz najważniejsza:

W przepisach Polskiego Związku Koszykówki widnieje zapis, że klubowi którego wychowankiem jest zawodnik (w przypadku jego przejścia do innego klubu) należy się ekwiwalent za wyszkolenie, który określanych jest w tej kategorii wiekowej (U15) na kwotę do 8 tys. zł. Większość klubów korzysta z tej możliwości, ale chcemy poinformować, iż w historii naszego klubu za żadnego z zawodników odchodzących do innego klubu po kategorii U15 nie zażądaliśmy nawet 1 zł. opłaty i jednocześnie deklarujemy, że za żadnego nie zażądamy (w takiej sytuacji) takiej opłaty w przyszłości.

Państwa dzieci - wzorem lat poprzednich i poprzednich roczników otrzymają tzw. listy czystości (umożliwiające kontynuowanie gry w koszykówkę w innym klubie) bez konieczności wniesienia jakiejkolwiek opłaty.

 

Drodzy rodzice,

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami i jeszcze raz dziękujemy, że jesteście z nami.

W przypadku uwag, pytań lub wątpliwości co do powyższych informacji, zasad i wskazówek w zakresie organizacyjnym prosimy o kontakt mailowy: mlodelwy@mlodelwy.pl lub telefoniczny: 503-793-157. W zakresie kwestii sportowych prosimy o kontakt bezpośrednio z trenerami prowadzącymi.

Projekt bez nazwy_edited.png
bottom of page