top of page

Informacje o darowiznach otrzymanych w roku 2023:

Stowarzyszenie Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk dopełniając obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości informacji o wysokości kwot otrzymanych darowizn informuje, iż w roku 2023 uzyskała tym tytułem wpływ kwoty 4 800,00 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację celów statutowych.

Informacje o darowiznach otrzymanych w roku 2022:

Stowarzyszenie Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk dopełniając obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości informacji o wysokości kwot otrzymanych darowizn informuje, iż w roku 2022 uzyskała tym tytułem wpływ kwoty 2 950,00 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację celów statutowych.

Informacje o darowiznach otrzymanych w roku 2021:

Stowarzyszenie Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk dopełniając obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości informacji o wysokości kwot otrzymanych darowizn informuje, iż w roku 2021 uzyskała tym tytułem wpływ kwoty 2 000,00 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację celów statutowych.

Informacje o darowiznach otrzymanych w roku 2020:

Stowarzyszenie Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk dopełniając obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości informacji o wysokości kwot otrzymanych darowizn informuje, iż w roku 2020 uzyskała tym tytułem wpływ kwoty 5 026,00 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację celów statutowych.

Informacje o darowiznach otrzymanych w roku 2019:

Stowarzyszenie Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk dopełniając obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości informacji o wysokości kwot otrzymanych darowizn informuje, iż w roku 2019 uzyskała tym tytułem wpływ kwoty 11 270,00 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację celów statutowych.

bottom of page